+30 6946755551

αγροτεμαχιο

22 September, 2013
  • 28000 ΤΜ
  • Furnished
  • Mortgage

Agent Info:

Mobile: +30 6945704323 Office: +30 6946755551 Fax: +30 25930 71001